Plaatsbeschrijvingen

Ons bureel is gespecialiseerd in:

 

A. Plaatsbeschrijving bij intrede

 

Bij aanvang van nieuwe huur kunnen partijen (huurder of verhuurder)

de huurtoestand laten optekenen door één of twee deskundigen.

De plaatsbeschrijving kan tot maximum één maand na het begin van

de huurperiode opgenomen worden

 

B. Plaatsbeschrijving bij uittrede

 

Aan het einde van een huurperiode kunnen partijen (huurder of

verhuurder) de huurtoestand laten optekenen door één of twee

deskundigen. De geleden huurschade is opgenomen in een proces - verbaal van minnelijke schikking.

 

C. Vaststellingen

 

Proces - verbaal van vaststelling voor aanvang van bouwwerken kan opgesteld worden tussen twee aanpalende geburen. De vaststelling dient te gebeuren voor de bouwwerken aanvangen.

 

E-Mail

Home

Language

Volgende Pagina