Expertises

B. Onderhandeling van het kadastraal inkomen

 

Bij een bepaling van het kadastraal inkomen kan betrokkene in bezwaar gaan, binnen de twee maanden na betekening.

 

C. Inventaris met schatting van roerende goederen

 

· Om uit verdeeldheid te treden, na overlijden of na echtscheiding

· Na overlijden van persoon die roerende goederen bezat

· Bij een echtscheiding

· Bij een verdeling onder kinderen of erfgenamen

 

 

Duur van de Expertise

 

Gemiddeld veertien dagen, afhankelijk van de complexiteit en aantal onroerend(e) goed(eren) dewelke moeten geschat worden.

 

Rekening dient tevens gehouden te worden met de op te zoeken

kadastrale gegevens en  vergelijkingspunten

E-Mail

Home

Language

Vorige Pagina