Expertises

Ons bureel is gespecialiseerd in expertise van:

 

A. Onroerende goederen

 

De expertise betreft de volgende onroerende goederen:

 

- appartement

- woningen—appartementsgebouwen

- gronden

- nijverheidsgebouwen

 

De expertise kan aangevraagd worden in de volgende gevallen:

 

· om uit onverdeeldheid te treden, na overlijden of na echtscheiding

· Na overlijden van persoon die onroerend(e) goed(eren) bezat

· Om onroerend goed uit de hand te verkopen

· Bij een echtscheiding

· Bij een verdeling onder kinderen of erfgenamen

· Bij afstand tussen erfgenamen

· Wanneer onroerend(e) goed(eren) ingebracht wordt(en) in een al of niet in te richten vennootschap

· Voor waardebepaling van aandelen van een patrimoniumvennootschap

· Bij onteigening van onroerend(e) goed(eren)

 

 

 

 

E-Mail

Home

Language

Volgende Pagina